Operatörler ve uçuş işletmeleri için hızlı, esnek, güvenilir çözümMaintage-Aero SaaS çözümü kolay uygulama planı ve uygun fiyat modeli sunarak karmaşık bakım çözümlerinin icrası ile ortaya çıkan zaman baskısını ve riskleri ortadan kaldırmaktadır.

Maintage AERO SAAS

Kuruluş aşamasında olan ya da yeni kurulmuş uçuş işletmeleri bakımların takibi ve yönetimi bir yana; uçak alımı, tesislerin kurulması, personel temini gibi birçok süreçlerin üstesinden gelmek zorundadır. Bu süreçlerin tamamının uçuş faaliyetlerine başlamadan önce tamamlanmış olması gerekmektedir.

Maintage-Aero işinizle ilgili diğer önemli konulara odaklanmanıza imkân sağlayarak bakım takip ve bakım yönetimi uygulamalarıyla ilgili konuları çözüme kavuşturmaktadır.

Maintage-Aero, bulut tabanlı teknolojilerin sağladığı avantajlardan yararlanarak kaynaklarını ilgili uygulama projelerine tahsis etmekte, dünyanın herhangi bir yerinde, belirli bir zaman dilimi içerisinde, uçağınıza ait ana verileri şablon biçiminde sunarak anahtar teslimi çözüm sunmaktadır.

Maintage-Aero uçuş işletme ve organizasyonların uçuş operasyonlarına emniyetli bir şekilde gecikmeden başlayabilmeleri ve sürdürmeleri için benzersiz bir yöntem sunmaktadır.

Müşterinin bilişim teknolojileri konularından kaçınması için sunucumuzun sağladığı sistem çözümü müşteriye sunulmakta, uzmanlarımız uçak/hava aracı konfigürasyonlarını oluşturup veri dönüştürme/veri giriş işlemlerini yaparken, müşteri personelinin internet üzerinden (bankacılık uygulamalarında olduğu gibi) sisteme erişerek kullanmasına imkân sağlanmaktadır. Bu yaklaşım veri giriş ve uygulamaya geçiş zamanını önemli ölçüde (%80) azaltmaktadır.

Maintage AERO’nun Avantajları
Hızlı Uygulama

Maintage-Aero SaaS, bulut tabanlı teknolojilerin sağladığı avantajlardan yararlanarak, endüstriyel iş ortaklığı, uçak tiplerine ait veri giriş/veri dönüştürme/aktarma işlemlerindeki geçmiş deneyimlerimiz ile standart bir canlı kullanıma geçiş uygulamasından % 75 daha kısa sürede işe başlama ve sistemi kullanma imkânı sunmaktadır.

Kaynaklar

Maintage-Aero SaaS, profesyonel kaynaklarını ve deneyimini sunarak bakım ve bakım uygulama çözümünün masraflarını omuzlamakta, uçağınızın konfigürasyonu ile ilgili tüm verileri anahtar teslimi olarak sağlamaktadır. Bilgi sisteminin kurulması, işletilmesi, yedeklerinin alınması, veri güvenliği gibi konular için bilişim personeli istihdamına gerek kalmamaktadır.

Maliyet Etkinliği ve Teslimat Opsiyonları

Maintage-Aero SaaS, uçuş işletmelerine özgü ihtiyaçları karşılamak amacıyla düşünülmüş fiyat/ödeme seçenekleri sunarak maliyet ve adaptasyon risklerini azaltmaktadır.

Esnek ve Ölçeklenebilir Teknoloji

Maintage-Aero SaaS çözümü, internet tarayıcısı (Browser) kullanılarak internet üzerinden erişilebilen web tabanlı bir yazılım teknolojisi kullanmaktadır. Maintage-Aero yazılımının sunucuda bulunması ve internet tarayıcısı ile erişilmesi nedeniyle, dünyanın herhangi bir yerindeki yetkilendirilmiş bir kişi tarafından, internet üzerinden, mobil (akıllı telefon, tablet dizüstü bilgisayarlar, vb.) cihazlar ve masaüstü bilgisayarlar ile kullanılabilmektedir. Bu nedenle Maintage-Aero SaaS çözümünün kullanılması, işletilmesi, yönetilmesi çok daha kolay olup organizasyonların lokasyondan bağımsız ve daha geniş kapsamlı olarak fayda sağlaması mümkündür.

Çoklu Dil Desteği

Maintage-Aero çözümü, farkı dilleri destekleyecek şekilde tasarlanarak geliştirilmiştir. Kurumunuzun ihtiyaçlarına göre yazılımı istediğiniz dilde kullanmanız mümkündür. Hem de yazılımdan çıkmadan istediğiniz anda kullanım dilini değiştirerek.

Bilişim Teknolojileri İhtiyaçlarına Uygun

Maintage-Aero yazılımı modern bilgi teknolojileri dikkate alınarak sürekli güncellenmekte ve bu teknolojilere uyum sağlanmaktadır. Sürekli gelişen bilişim teknolojilerini takip etmenize ve bu konuda yatırım yapmanıza gerek yoktur. Maintage-Aero ekibi bunu sizin için yapmaktadır.

Uçuşa Elverişlilik Yönetimi

Maintage-Aero SaaS çözümü (yazılımı hizmet olarak sunma) Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi için işletmelere gelişmiş fonksiyonlar sunmaktadır.

İnternet tarayıcısı ile internet üzerinden çalışma özelliği nedeniyle Maintage-Aero yazılımının hem İşletme dâhilindeki hem de dışındaki (Uçak sahipleri, bakım kuruluşları, vb.) Sürekli Uçuşa Elverişlilik Yönetimi operasyonlarını desteklemektedir.
Mevcut Bakım Yönetimi Sistemini Yükseltme

Maintage-Aero çözümü müşterilere, risklerini azaltmaları, gelişen teknolojilere uyum sağlamaları, genişleyen operasyonlarını desteklemeleri, ek raporlar düzenlemeleri, iş süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için bakım yönetimi bilgi sistemlerini güncelleme ve modernize etme fırsatı sunmaktadır.

İş Süreçleri Analizi

Deneyimli havacılık endüstrisi personelinden oluşan Maintage-Aero proje uygulama ekibi ile işletmenin sadece mevcut süreçlerinin değil gelecekte olması gereken modern iş süreçlerinin de baştan aşağı analizi gerçekleştirilip uygulanabilir ve gerçekçi bir proje uygulama planı oluşturulur.

Gelişen Teknolojiler

Maintage-Aero SaaS, gelişen modern teknolojilere paralel olarak, büyüyen şirket operasyonlarınıza cevap verebilen, ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir çözüm sunmaktadır. Müşteri tarafındaki en az işlem adımları, sunucuda çalışan süreçler ve browser (internet tarayıcısı) tabanlı ara yüzler ile sistemin geleceğe daha kolay uyum sağlamasına imkan sağlanmaktadır.

Akıllı Karar Destek İşlevleri

Maintage-Aero SaaS çözümünün browser (internet tarayıcısı) tabanlı çalışma özelliği işletmelere daha fazla ortamdan erişim imkanı sağlamakta bu şekilde sisteme istenirse daha fazla kişinin erişebilmekte, yöneticilere ve yetkili diğer kullanıcılara geçmiş bakım verilerine ve teknik bakım kayıtlarına doğrudan ulaşma şansı verilmektedir.

Projenin Uygulanması

Mevcut sistemin modernize edilmesi projesi, mevcut iş süreçlerinin komple analizini gerektiren önemli bir çalışmayı gündeme getirmektedir. Maintage-Aero’nun deneyimli proje uygulama ekibi bu alandaki önemli birikimleri ile iş süreçlerindeki etkinliğin artırılması ve en iyi havacılık bakım pratiklerinin süreçlere dâhil edilmesi konusunda tavsiyeler de sunmaktadır.

Hizmetler
Bulut Tabanlı Servisler

Maintage-Aero çözümü hem klasik şekilde müşteri tesislerindeki sunucuya kurulum hem de uzaktaki servis sunucusuna erişerek yazılımı abone olarak kullanmak (SaaS) şeklinde sunulmaktadır.

Hava Aracı Ana Verilerinin Dönüştürülmesi

Deneyimli ve uzman Maintage-Aero proje uygulama ekibimiz ile hava aracınıza ait ana verilerinizin (hava aracı konfigürasyonu tanımlanması ve bakım planlama verileri) bakım yönetimi bilgi sistemine girilmesine yönelik veri dönüştürme ve veri taşıma hizmeti sunmaktayız.

Kullanıcı Eğitimleri

Deneyimli ve uzman Maintage-Aero proje uygulama ekibimiz tarafından gerek bakım yönetimi konseptleri gerekse Maintage-Aero bakım Yönetimi Bilgi Sistemi konusunda kapsamlı eğitimler sunulmaktadır.

Maintage-Aero eğitimleri. Yerinde eğitim, on-line web konferansları ve kullanıcı eğitim konferansları gibi yöntemlerle farklı ortamlarda sağlanmaktadır.

İletişim
Mesajınız bize başarıyla ulaşmıştır. En yakın zamanda dönüş yapacağız.
Mesajınız ulaştırılamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.